Witaj w aplikacji MyAccount!
MyAccount is used for updating your address book.
New joiners should use ourtesco.com/help/account .
To reset or unlock your account, please use login.ourtesco.com
Support and guidance available on Tesco Help.
Uwaga
TO SYSTEM PRYWATNY - DOSTĘP WYŁĄCZNIE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
Osoby usiłujące uzyskać dostęp do systemu bez odpowiednich uprawnień naruszają ustawę o nadużywaniu komputerów z 1990 roku i dopuszczają się przestępstwa.

SDC-WEB03